Výzva na predkladanie žiadostí o usporiadanie kola RHLS v roku 2020

Každý hasičský tím, ktorý má záujem o zaradenie svojej súťaže do kalendára Regionálnej hasičskej ligy Spiš v nasledujúcej sezóne 2020, musí poslať žiadosť o usporiadanie súťaže RHLS s navrhovaným termínom a prípadným náhradným termínom.

Žiadosť o usporiadanie kola RHLS v roku 2020 musí byť podaná elektronicky do 15.11.2020 na e-mailovej adrese info@rhls.sk a to buď formou oficiálnej žiadosti, prezentácie, videa alebo iného formátu.

Následne je potrebné odprezentovať organizáciu kola pred snemom RHLS.

Možnosť organizácie ligového kola RHLS môže dostať len účastník ligy a odporúča sa mať odbehnutú aspoň jednú sezónu v lige (ak snem nerozhodne výnimkou inak).

Prijaté žiadosti:

Bijacovce (okres LE) – 29.08.2020

Bystrá (okres BR) – 23.05.2020 (16.05.2020)

Hronec (okres BR) – 24.05.2020 (31.05.2020)

Hronsek (okres BB) – 22.08.2020

Drábsko (okres BR) – 30.05.2020 (06.06.2020)

Spišská Stará Ves (okres KK) –

Spišská Belá (okres KK) –